W jaki sposób pozbyć się problemu z nierzetelnym dłużnikiem?

Zadłużenia powstają nie jedynie na skutek obowiązków kredytowych w bankach. W szeregu przypadków wierzycielami są też osoby prywatne, które udostępniają pomocy finansowej z odpowiednim zabezpieczeniem. Którym? Zwykle są to różnorodnego rodzaju weksle. To właśnie na tych zaświadczeniach warto się skoncentrować omawiając zagadnienie jakim jest coraz popularniejszy w ostatnim czasie skup weksli. Na czym polega ta usługa? Kto ją świadczy i jakie są tego korzyści?

Skup weksli

Każda pełnoletnia jednostka, która nie ma ograniczonej zdolności do czynności prawnych może emitować osobiste weksle. To właśnie z ich użyciem możliwe jest:

•             opłacenie faktury vat;

•             zabezpieczenie pożyczki lub umowy pożyczkowej;

•             zabezpieczenie dotacji unijnych czy też państwowych;

•             udostępnić gwarancji.

Skup weksli własnych czy również od osób fizycznych jest zachwycającą usługą dla wierzycieli, których dłużnicy używając jako środka płatniczego weksla nie wywiązują się z założonych zobowiązań. Wówczas specjalistyczne firmy odkupują takie zobowiązania od przedsiębiorców za mniejszą sumę stając się zarazem nowym wierzycielem osoby dłużnej.

Istnieją również weksle in blanco

Jest to dość charakterystyczny typ weksla, jaki definiowany jest mianem „gołego”. Firmy, w ogromnej ofercie których odnaleźć można skup weksli in blanco posiadają nadzwyczaj precyzyjne wymagania wobec potencjalnych kontrahentów. Wielokrotnie na przykład nie godzą się na zakup weksla bez sporządzonej do niego deklaracji wekslowej.

Kto ma prawo skorzystać z usługi skupu weksli?

•             wierzyciele posiadający weksle, których termin płatności minął;

•             wierzyciele wypowiadający umowę zabezpieczoną wekslem;

•             wierzyciele, których dłużnicy nie wykupili weksla w całości;

•             wierzyciele, których dłużnicy nie reagują na polubowne propozycje ugody;

•             wierzyciele po bezowocnym procesie windykacyjnym.

Zdaniem agentów firm skupujących weksle ich konsumentami zwykle są przedsiębiorcy, którzy próbują odzyskać środki z niezapłaconych faktur. Dzięki temu nie muszą mrozić pieniędzy oraz ponosić strat związanych z czynnościami windykacyjnymi.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *