Wsparcie dla niepełnosprawnych

      Brak komentarzy do Wsparcie dla niepełnosprawnych

Jeszcze do niedawna kalectwo i inwalidztwo były kwestiami tabu. Ludzi, którzy w jakiś sposób zostali dotknięci przez los właściwie nie można było spotkać na ulicy. Powodów było parę. Między innymi fakt, że jednostkom na wózkach czy tym poruszającym się o kulach ciężko było transportować się w powierzchni miejskiej. Niemniej jednak w ostatnim czasie sytuacja osób niepełnosprawnych niesłychanie się zmieniła, co potwierdza asystent osoby niepełnosprawnej kurs. Zaczęto dostrzegać ich potrzeby oraz w głównej mierze rządy wielu państw podjęły starania w celu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu ludzi dotkniętych inwalidztwem. Jest to wybitnie ważna zmiana społeczna. W Polsce aktualnie prowadzonych jest ciąg kampanii społecznych, które zachęcić mają chlebodawców do angażowania osób niepełnosprawnych ruchowo i umysłowo. Pomocniczym pozytywem są tu wysokie dopłaty do stanowisk pracy kreowanych naturalnie z myślą o takich ludziach. Bardzo istotne jest też to, że poszczególne samorządy lokalne, w tym bezsprzecznie też władze Warszawy, dokładają wszystkich starań, aby przekonać opinię publiczną do tego, że niepełnosprawny w żadnym razie nie znaczy gorszy. W tym celu Zgromadzenie Ogólne ONZ postanowiło także konstytuować trzecią niedzielę marca Międzynarodowym Dniem Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych. To perfekcyjna okazja do tego, by demonstrować, że ludzie dotknięci niepełnosprawnością są identycznie wrażliwi i wartościowi, co inni. Z tej okazji w wielu aglomeracjach Polski, w tym bezsprzecznie też w Warszawie organizowane są spotkania i konferencje, na jakich podejmuje się problematykę niepełnosprawności. To również perfekcyjna szansa dla władz miast oraz gmin do tego, żeby zastanowić się nad uproszczeniami dla osób, które nie są tak efektywne fizycznie jak inni. Międzynarodowy Dzień Inwalidów oraz Osób Niepełnosprawnych sprawił, że coraz częściej są dostrzegane potrzeby tych ludzi. To właśnie dzięki temu w powierzchni miejskiej pojawiają się autobusy dopasowane do przewozu wózków inwalidzkich lub podjazdy umożliwiające jednostkom niepełnosprawnym stosunkowo proste dotarcie na pocztę czy do urzędu miejskiego.

Zobacz także: adwokat rozwód warszawa

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *